Privacy verklaring

Mioni Europe BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum, postcode met huisnummer of een IP-adres.

Bescherming persoonsgegevens
Mioni Europe BV verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mioni Europe BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Beveiligde verbinding
Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsboven in de browser, of aan de groene adresbalk bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid om fraude of diefstal van gegevens te voorkomen. De groene adresbalk en/of het slotje wordt in alle recente versies van Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox getoond.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mioni Europe BV?
Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.

  • Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen en u te informeren wanneer uw bestelling gereed is voor verzending. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief (en u deze aanmelding heeft bevestigd), zullen wij u van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich eenvoudig afmelden.

  • Uw telefoonnummer: Om uw bestelling te kunnen versturen vragen wij van u altijd een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent. Dit nummer gebruiken wij om uw bestelling te verifiëren. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.

  • Uw IP-adres: Wij slaan uw IP-adres niet op.

  • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

  • Klantenservice: U kunt met ons bellen en mailen. Om onze service beter te maken en om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen, maken wij aantekeningen die wij bewaren. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

  • Betaalgegevens: Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaald worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.

  • Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens minimaal 7 jaar nadat uw bestelling is afgerond (dat is de wettelijke bewaarplicht die de Belastingdienst heeft opgelegd).

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Uiteraard zullen we wel adresgegevens aan onze vervoerders door moeten geven om de bestellingen te kunnen laten bezorgen.

Waarom verwerkt Mioni Europe BV deze persoonsgegevens?

  • De verwerking van uw bestelling.

  • De bezorging op het door u aangegeven afleveradres. Indien nodig voor het afhandelen van de bestelling, geven wij deze gegevens door aan andere partijen zoals onze vervoerders.

  • U op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien u zich hiervoor heeft aangemeld).

Google Analytics
Mioni Europe BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij deze verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden, zie hiervoor https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ (algemeen) en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (specifiek voor Google Analytics). Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mioni Europe BV heeft hier geen invloed op. Mioni Europe BV heeft Google Analytics echter wel onder meer zo ingesteld dat het Google niet is toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Let op dat de bedoelde (Google) voorwaarden regelmatig kunnen wijzigen.

Welke rechten heeft u betreffende uw persoonsgegevens?
Als u besluit dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze nieuwe producten en/of diensten, dan kunt u dat eenvoudig kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of onderaan de betreffende nieuwsbrief van Mioni Europe BV de link te gebruiken die u in staat stelt om u eenvoudig af te melden. Tevens heeft u het recht om een verzoek in te dienen voor het ontvangen van een gegevensexport met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of kunt u gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Aanpassing van dit Statement
Mioni Europe BV behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen voor zover dit wenselijk of noodzakelijk is. Wijzigingen zullen altijd op de website (in dit Privacy Statement) worden gepubliceerd.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Welke Cookies gebruikt Mioni Europe BV?
Op de website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van www.mioni.nl.

De regelgeving op het gebied van privacy (bescherming persoonsgegevens inclusief gebruik van Cookies) verandert met enige regelmaat. Het is daarom verstandig om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Beeldmateriaal
Al het beeldmateriaal, zoals banners, afbeeldingen, video’s etc. zijn en blijven eigendom van Mioni Europe BV. Iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dit materiaal is daarom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mioni Europe BV uitdrukkelijk verboden.

Indien u nog verdere vragen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@mioni.nl.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 2018/mei


Aan het laden
Aan het laden